กระบี่จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกยิ่งใหญ่

กระบี่จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกยิ่งใหญ่

กิจกรรมหลากหลายมีมากมายที่จังหวัดกระบี่ โดยในปีนี้ อบจ.กระบี่ร่วมกับประชาชนและเยาวชนทั่วไป พร้อมจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558 ปีนี้คึกคักร่วมกับเครือข่ายภาคี ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

รายงานจากข่าวกระบี่แจ้งว่า นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558 ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลายล้วนเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้การศึกษากับเด็ก เยาวชน และประชาชน

ภายในงานจะได้พบกับ การจัดนิทรรศการในการให้ความรู้เกี่ยวกับ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดเรียงความ การประกวดคำขวัญ การประกวดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพยนตร์สั้น การประกวดถ่ายภาพภายใต้แนวคิด กระบี่เมืองสวยน้ำใส การประกวดดนตรีร้องเพลงรักสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีเด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ที่ลานอเนกประสงค์สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

กระบี่จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกยิ่งใหญ่

ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นเตือนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เกิดความตื่นตัวในการเรียนรู้ที่จะร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์สวยงามและยั่งยืนตลอดไป

นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้กล่าวกับทีมข่าวกระบี่และได้เปิดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก จังหวัดกระบี่ มีใจความว่าด้วยในวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั่วโลก จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดกระบี่

จึงได้บูรณาการร่วมกับเครือข่ายภาคี ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้นเป็นปีที่ 9 เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เกิดความรักความหวงแหนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดกระบี่ ไม่ให้ถูกทำลายไปมากกว่านี้ และร่วมมือร่วมใจกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนมาต่อไป

แนะนำห้องพัก อ่าวนาง วิว ลาวิลล่า

โอกาสนี้นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล ได้มอบภาพถ่ายทางอากาศแสดงแนวเขตที่ดินป่าสงวนแห่งชาติของจังหวัดกระบี่ ให้กับนายบุญสืบ สมัครราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขาจังหวัดกระบี่ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผืนป่าไม่ให้มีการบุกรุกทำลายอีกต่อไป

ข่าวคืบหน้าทางทีมข่าวกระบี่จะรายงานต่อไป

share on: