กิจกรรมปลูกต้นมเหสักข์ฯ ที่กระบี่

กิจกรรมปลูกต้นมเหสักข์ฯ ที่กระบี่

ใกล้วันแม่แล้ว จังหวัดกระบี่ก็เตรียมงานคึกคัก วันนี้ข่าวกระบี่นำเสนอกิจกรรมปลูกต้นมเหสักข์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

สำหรับกิจกรรมดีๆ อย่างนี้พลาดไม่ได้ พบกับกิจกรรมปลูกต้นมเหสักข์ฯ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ต้นมเหสักข์-สักสยามมินทร์ 99 ต้น เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ตามที่มีกำหนดจากรายงานของข่าวกระบี่ไปแล้วนั้น

กิจกรรมปลูกต้นมเหสักข์ฯ ที่กระบี่

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 58 บริเวณหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง กระบี่ มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา ที่ปรึกษา สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน พี่น้องประชาชน กลุ่มอาชีพ กลุ่ม อสม. ตัวแทนจากสถานประกอบการโรงแรม และร้านอาหารในตำบลอ่าวนาง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยร่วมกันปลูกต้นมเหสักข์-สักสยามมินทร์ และต้นมะฮอกกานี ถวายพระเกียรติฯ

โดยบริเวณถนนสาธารณะบุกเบิกใหม่หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ทั้ง 2 เส้นทางตลอดแนวยาวไปจนสุดปลายถนนทั้ง 2 เส้น บริเวณรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่สาธารณะให้มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมปลูกต้นไม้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยได้ปลูกต้นไม้มเหสักข์-สักสยามมินทร์ จำนวน 99 ต้น ไม้มะฮอกกานี จำนวน 150 ต้น และต้นหางนกยูง 150 ต้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดกระบี่

เป็นการแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 และเพื่อสนองนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ตามโครงการกระบี่เมืองสวยน้ำใส ที่ต้องการรักษาสิ่งแวดล้อม และความสะอาดของเมืองท่องเที่ยวให้มีความสวยงาม มีคุณภาพพร้อมต้อนรับการท่องเที่ยวในทุกฤดูกาล

ที่มาของข่าวกระบี่: www.manager.co.th :9580000079213

share on: