Tag: เมาเท่นวิวช่องพลี

ร้านอาหาร ซีฟู้ด เมาเท่นวิว ช่องพลี อ่าวนาง กระบี่

ร้านเมาเท่นวิว ช่องพลี อ่าวนาง

ร้านเมาเท่นวิว ช่องพลี เป็น ร้าน อาหาร อร่อย ใน อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่ระหว่างทางไปอ่าวนาง ซึ่งต้องผ่านเขาช่องพลี จะเจอร้านนี้อยู่ริมถนน แวะทักทายกัน ร้านแห่งนี้เป็น ร้าน อาหาร ซีฟู้ด กึ่งผับ...